ประตูบานเลื่อนขึ้นด้านบน

ประตูบานเลื่อนขึ้นด้านบน

    
    ประตูบานเลื่อนที่เป็นทางออกที่ดีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและโรงรถประตูด้านนอกมีความทนทาน เพิ่มขึ้นและเหมาะสำหรับการก่อสร้างห้องโหลดสินค้า ใช้เทคโนโลยีพิเศษเพือให้มั่นใจว่ามีการใช้งานที่มีเสถียรภาพในระยะยาวและมีความคงทนสูงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดใช้ในประตู เพื่อให้ประตูบานเลื่อนมีประสิทธิภาพที่น่าเชือถือ การควบคุมรักษาสภาพอุณหภูมิที่ดี เป็นข้อสรุปที่สำคัญมากของการประชุมเชิงปฏิบัติการอุตสาหกรรม และโรงรถทีอยู่อาศัยตลอดทั้งปีและการปิดผนึกสภาพอากาศ systemaround เป็นให้ฉนวนกันความร้อน และนำไปสู่การอนุรักษ์และการเก็บอุณหภูมิ
    Technical Parameters
        Heat conductivity    : 0.38 W/m ºC
        Acoustic insulation   : 24dB
        Wind load             : Class 3*
        Density                 : 40 + 2Kg/m³
        Following EN 13241-1

    The panel structure ensures the rellability and endurance of the sectional door.

    With the most advanced PU injection technology. the density could reach 40 kg/m³, so the panel performs excellent on insulation.

    the high quality PPGI steel skin is with strong adhesive coating, which could not only fix the PU in the middle, but also could prevent the corrosion from environment.