บริการ

Image

บริการให้คำปรึกษา

ทางบริษัท ยินดีให้คำปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆ จนไปถึงปัญหาใหญ่ ของคุณลูกค้าทุกท่าน พร้อม บริการเข้าประเมินหน้างานจริงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

Image

แนะนำการแก้ไข

ทางบริษัท ยินดีแก้ไขปัญหาของลูกค้าทุกท่าน โดยการแนะนำ และหาทางแก้ไขปัญหาไว้หลาย รูปแบบเพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือก ในการแก้ไขปัญหา

Image

ออกแบบระบบการขนถ่ายสินค้าอย่างถูกต้อง

ทางบริษัท ยินดีออกแบบระบบการขนถ่ายสินค้า ช่องทางการผ่าน เข้า-ออก ของสินค้า หรือรูปแบบ ระบบการกระจายสินค้าอย่างถูกต้องตามหลักการ ป้องกันการปนเปื้อนของมลภาวะ

Image

บริการติดตั้งทั่วประเทศ

ทางบริษัท ยินดีในการรับงานติดตั้ง ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ

Image

การเลือกใช้ประตูภายในห้องเย็น

ทางบริษัท มีประตูสำหรับห้องเย็นและห้องแช่เแข็ง ให้เลือกเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Image

บริการหลังการขาย

บริษัทมีอุปกรณ์ อะไหล่ สินค้าสำรอง และมี ทีมบริการหลังการขาย หลังได้รับแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง โดยช่างชำนาญการ