• th

Welding and Fabrication Titanium Dryer

สำหรับอุตสาหกรรมอาหารหรือยา ไททาเนียมถือเป็นวัสดุที่มีความสะอาดสูงมาก ลูกค้าจึงตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องลดความชื้นจากวัสดุโมเนว เป็นไททาเนียม บริษัทโปรลอกไททาเนียมมีบริการทางวิศวกรรมในการถอดแบบและเขียนแบบขึ้นมาใหม่สำหรับเครื่องลดความชื้นและเครื่องจักรใดก็ได้และทำการสร้างตามแบบเป็นเครื่องจักรใหม่ที่ทำจากไททาเนียม โดยมีขนาดเท่าเดิมแต่มีประสิทธิภาพและความทนทานสูงกว่าเดิม