คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

MASH PALLET

ตาข่ายพาเลทเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บสินค้า รับน้ำหนักตั้งแต่ 500-1,500 กก./พาเลท เมื่อเลิกใช้สามารถพับเก็บได้ อีกทั้งสามารถใส่ล้อเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า

RECOMMEND PRODUCT