คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

STACKING PALLET

เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้าด้วย Stacking Pallet สามารถทำขนาดได้ตามความต้องการ ต้นทุนต่ำ มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้าสูง สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 500-2,000 กก./พาเลท

RECOMMEND PRODUCT