คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

TENT HOUSE

เพื่อความสะดวกในการสต็อกสินค้า หรือเพิ่มพื้นที่ในการทำงาน สามารถทำได้ตั้งแต่ 3x3 เมตร ความสูง 3-12 เมตร หรือตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ พร้อมบริการออกแบบ และประมาณราคาให้ฟรีด้วยทีมงานมืออาชีพ

RECOMMEND PRODUCT