คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

ANGLE SHELF

Angle Shelf ได้มีการพัฒนาให้มีความแข็งแรงมากขึ้นจากชั้นเหล็กฉากธรรมดาทั่วไป และเปลี่ยนจากระบบน๊อตยึดตาย มาเป็นระบบ knockdown เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปรับระดับชั้นได้สะดวกขึ้น และรับน้ำหนักได้มากถึง 200 กก./ชั้น

RECOMMEND PRODUCT