คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

BOOK SHELF

เป็นชั้นวางอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในห้องสมุด ศูนย์การศึกษาหรือร้านค้าต่างๆ มีให้เลือกหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมของการใช้งาน สามารถถอดประกอบได้อย่างอิสระ

RECOMMEND PRODUCT