คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

ชั้นวางอะไหล่

Box Shelf Box
ชั้นวางชนิดนี้สามารถสั่งทำได้ตามขนาดที่ต้องการขึ้นอยู่กับกล่องพลาสติกเก็บอะไหล่ที่ต้องการเลือกใช้ ทั้งจำนวนชั้น ความยาว และความสูง สามารถถอดประกอบ หรือติดตั้งได้ง่ายเพราะเป็นระบบ knockdown และสามารถรับน้ำหนักได้ระหว่าง 100-300 กก./ชั้น

RECOMMEND PRODUCT