คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

CANTILEVER RACK

แคนติลีเวอร์แร็ค ชั้นวางสินค้าชนิดมีแขนยื่นออกมา สินค้าดังกล่าว ออกแบบมาเพื่อใช้กับการวางสินค้าที่มีรูปทรงยาวๆ เช่นท่อเหล็ก, เหล็กแผ่นยาว, ไม้อัด, ท่อประปา เป็นต้น แขนที่ยื่นออกมา สามารถวางแผ่นเหล็ก ไม้อัด หรือคานลึกเพื่อรองรับสินค้ากรณีมี สินค้าความยาวหลากหลายรูปทรง การรับนํ้าหนักสามารถออกแบบได้ตั้งแต่ชั้นละ 500 – 2000 กิโลกรัม และความยาวแขนได้ตั้งแต่ 300 – 1200 มม. การนําไปใช้งานสินค้า สามารถใช้งานร่วมกับรถโฟรลิฟท์ ทั่วไปหรือโฟรลิฟท์ชนิดสไลด์ข้าง

RECOMMEND PRODUCT