คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

FLOW RACK

โฟรแร็ค ชั้นวางสินค้าดังกล่าวถูกออกแบบมาจากพื้นฐาน Selective rack และ Medium rack โดยการเพิ่มอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่ม ความคล่องตัวในการใช้งาน เช่น ชุดรางโรลเลอร์, โรลเลอร์, ระบบชะลอความเร็วพาเลท และระบบเบรคทางกล (Mechanical stopper) โดยการเพิ่มจะทําให้ระบบดังกล่าว สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นจากเดิม ระบบดังกล่าวใช้ กับสินค้าที่เป็น First in – First Out โดยเหมาะกับ SKU มากๆ แต่จํานวนพาเลทต่อ SKU ไม่มาก ชนิดสินค้าสามารถใช้กับสินค้า Dry storage ทุกๆชนิด แต่ ไม่เหมาะกับการเก็บในห้องเย็น ระบบ Flow rack สามารถ ใช้กับสินค้าได้ตั้งแต่ 50 – 2000 กิโลกรัมต่อพาเลท และ สามารถใช้ร่วมกับกล่องพลาสติกเพื่อเก็บอะไหล่ขนาดเล็ก

RECOMMEND PRODUCT