คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

Selective rack

ชั้นเก็บสินค้า

Selective rack

ชั้นเก็บของอเนกประสงค์

ACCESSORIES

อุปกรณ์

MADE TO ORDER

สั่งทำ

PLASTIC & PALLET

พลาสติก และพาเลท

OTHER PRODUCT

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

Service detail

VIDEO

Micro Rack

ชั้นวางขนาดเล็ก

ระบบนี้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ระหว่าง 100-150 กก./ขั้น ข้อดีคือ ....

30/03/2017