คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

MEDIUM RACK

มิเดียมแร็ค ชั้นวางสินค้าขนาดกลางถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับสินค้าที่มีนํ้าหนัก ต่อชั้น 300 – 800 กิโลกรัมต่อชั้น ใช้กับสินค้าที่วางเป็นกล่อง หรือ เป็นชิ้น พื้นของชั้นวางสามารถเลือกเป็นไม้อัด, แผ่นเหล็ก หรือแผ่น ตะแกรงโปร่ง ความสูงของชั้นแต่ละชั้นสามารถปรับได้ทุกๆ 75 มม. โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ระบบมิเดียมแร็คสามารถใช้ร่วมกับ กล่องอะไหล่, ลังพลาสติกเพื่อสะดวกกับการแบ่งสินค้าเป็น หมวดหมู่ในการง่ายต่อการเช็คสต็อคสินค้า ชั้นวางมิเดียมแร็ค สามารถต่อชั้นโดยแผงเสาสามารถซ้อนตัวเองได้ มากถึง 3 ชั้นหรือตามความสูงของอาคาร และเพิ่มแผ่นทางเดิน, ราวกันตก ทําให้จัดเก็บสินค้าได้เพิ่มขึ้น โดยใช้พื้นที่เท่าเดิม

RECOMMEND PRODUCT