คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

ชั้นลอย,ชั้นลอยน็อคดาวน์

ระบบชั้นลอย ชั้นลอยถูกออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับสินค้าในระบบจัดเก็บ เช่น selective rack, Micro rack, Flow rack หรือใช้โดย อิสระไม่ต้องมีระบบจัดเก็บ โครงสร้างชั้นลอยทําจากเหล็ก ขึ้นรูปโดยผ่านการออกแบบคํานวณตามมาตราฐาน AISI การยึดต่อกันของโครงสร้างใช้วิธี Knock down โดยไม่มี การเชื่อมที่หน้างาน โครงสร้างชั้นลอยสามารถถอด ประกอบเพื่อย้ายไปติดตั้งที่อื่นได้ตามต้องการ การรับนํ้าหนักของชั้นลอยสามารถออกแบบได้ตั้งแต่ 300 – 1000 กิโลกรัมต่อตารางเมตร พื้นชั้นลอยสามารถเลือกชนิดแผ่นเพื่อปูได้ตั้งแต่ ไม้อัด, แผ่นเหล็กพับขึ้นรูป, เหล็กแผ่นลาย, วีว่าบอร์ด หรือ ตะแกรงโปร่ง

RECOMMEND PRODUCT