คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

MICRO RACK

ชั้นวางสินค้าขนาดเล็กถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่มากโดยน้ำหนักที่วางไม่เกิน 300 กิโลกรัมต่อชั้น สินค้าที่วางเป็นกล่องหรือเป็นชิ้น โดยสามารถใช้ร่วมกับกล่องอะไหล่เพื่อสะดวกกับการแบ่งสินค้าเป็นหมวดหมู่ โครงสร้างของไมโครแร็คทำจากเหล็กแผ่นผ่านการรีดขึ้นรูปเป็นหน้าตัดตัวที่ และชิ้นส่วนอื่นๆจะผ่านขั้นตอนการพับแผ่นชั้นโดยแผ่นชั้นจะสามารถปรับระดับได้โดยง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ ขนาดของไมโครแร็คมีโดยประมาณ ดังนี้
ความกว้าง w.1000-1200 มม.
ความลึก D.300-800 มม.
ความสูงH.1500-3000 มม.
ขนาดแผ่นชั้นรับน้ำหนัก 100,150,200,300 กิโลกรัม
ชนิดแผงข้างและแผงหลัง แบบสเตย์แบบฝาทึบ

RECOMMEND PRODUCT