คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

PIPE RACK

Pipe Rack
ชั้นวางระบบนี้ ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางสินค้าได้ตลอดเวลา เนื่องจากตัว Pipe Rack ใช้ระบบข้อต่อในการติดตั้งโครงสร้าง จึงสามารถรื้อและถอดประกอบได้ง่าย

RECOMMEND PRODUCT