คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

RACK CONTAINER

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะกับชิ้นงานของลูกค้า เช่น วางชิ้นส่วนรถยนต์ , วางยางรถยนต์ , วางชิ้นงานพลาสติก ฯลฯ ทั้งนี้ขนาดของRackจะมีความแตกต่างกันไปตามขนาดของสินค้าที่จะวาง

RECOMMEND PRODUCT