คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

ROLLOER RACK

ROLLOER RACK
ระบบนี้เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าแบบ“เข้าก่อน-ออกก่อน” ข้อดีของระบบนี้ คือ ไม่ต้องใช้รถโฟล์คลิฟท์ขับเข้า–ออก ในพื้นที่จัดเก็บ ประหยัดเวลาในการขนย้าย , ใช้พื้นที่ในแนวลึกได้เต็มที่ สามารถออกแบบได้หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับสินค้าประเภทนั้นๆ

RECOMMEND PRODUCT