คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

SELECTIVE RACK

ซีเล็คทีฟ แร็ค ชั้นวางสินค้าSelective rack เป็นวิธีการเก็บสินค้าระบบ First in – First out ระบบดังกล่าวออกแบบมาเพื่อใช้กับสินค้าที่มีนํ้าหนัก 1000 – 2000 กิโลกรัมต่อพาเลท โดยสินค้าจะวางบนพาเลท ระบบนี้จะเหมาะกับสินค้าทุกๆประเภททั ง Dry storage และ Cold storageและสามารถใช้ได้กับรถโฟรลิพท์ทุกประเภท โครงสร้างหลักของ Selective rack ประกอบด้วยแผงเสา ซึ่งมี ขนาดหน้าเสาให้เลือกใช้ได้ 4 ขนาดตั้งแต่ 70, 85, 100 และ 115 มม. และมีคาน Couple beam ให้เลือกใช้ได้ 4 ขนาดตั้งแต่ 75, 100, 125 และ 150 มม. ตามนํ้าหนักของสินค้าที่วาง

RECOMMEND PRODUCT