คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

ชั้นลอยน็อคดาวน์ประหยัดพื้นที่

ชั้นลอยน็อคดาวน์เก็บสินค้า รูปแบบและวิธีการทำชั้นลอยน็อคดาวน์ 1. ชั้นลอยแบบเชือม ก่อสร้างด้วยวิธีการเชื่อม โดยส่วนใหญ่ช่างจะทำการตัดเหล็กเชื่อมงานที่หน้างานตามขนาดห้องหรือพื้นที่ลูกค้าโดยไม่ได้มีหลักการคำนวณ ทางวิศวกร เพียงแต่ทำตามความเหมาะสมและงบประมาณของลูกเพื่อให้เป็นรูปเป็นร่างตามต้องการซึ่งบางที่ก็ใช้เหล็กที่มีขนาดใหญ่ หรือ เล็ก เกินมาตรฐาน ส่วนการวางโครงสร้าง ช่างบางคนก้คำนึงถึงความปลอดภัยในระยะยาวมีการตั้งเสาใหญ่ไม่ฝากโครงสร้างกับอาคารเหมือนในภาพตัวอย่าง เช่น ชั้นลอยเหล็กแบบเชื่อมที่ฝากโครงสร้างกับพื้น ช่างบางคนที่ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาคาร www.smkproduct.com/

VIDEO recommend