• +662-747-5591

ขั้นตอนการสั่งซื้อ 

1. เลือกรายการสินค้า

เลือกรายการสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้ออ่านรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน จากนั้นให้เลือกจำนวนที่ต้องการ เมื่อเลือกได้แล้วให้คลิกที่ไอค่อน หยิบใส่ตะกร้า ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าต่อหรือเลือกไปยังตะกร้าได้ทันที

 
 
 

2. จากนั้นระบบจะนำท่านไปยังหน้ารายละเอียด

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนหากต้องการจะเพิ่มหรือลดจำนวนสินค้า ให้เลิกจำนวนสินค้าที่ต้องการจากนั้นคลิกที่ไอค่อน ปรับปรุง

 


 

3. จากนั้นเมื่อทันได้เช็คข้อมูลสินค้าครบเรียบร้อย ให้คลิ้กไปยังไอคอน  Proceed to checkout

 
 

4. ระบบจะนำท่านมายังหน้า Check out

กรุณากรอกข้อมูลที่อยู่ในการชำระเงินให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกที่ไอค่อน ดำเนินการต่อ

 
 

5. ที่อยู่การจัดส่ง

กรุณากรอกข้อมูลที่อยู่ จัดส่งใหม่ให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้คลิกที่ไอค่อน ดำเนินการต่อ

 


 

6. การเลือกการชำระเงิน

ตรวจสอบข้อมูลในการสินค้าให้ละเอียด และหลังจากนั้นให้เลือกวิธีการขำระ เมื่อดำเนินการเสร็จให้กด ไอคอน ดำเนินการต่อ เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ